Produkter

;

Enwa Matic

Eneste patenterte vannbehandler for vannbårne varme- og kjøleanlegg.

Les mer
;

h2o.Titanium

Kostnadseffektiv og miljøvennlig for desinfeksjon av forbruks-, prosess- og drikkevann.

Les mer
;

Enwa Matic Midi

Korrosjonsbeskyttelse og vannbehandling for mindre varme- og kjøleanlegg.

Les mer
;

Enwa Bifipro

Effektiv forebygging mot vekst av biofilm og utbrudd av legionella.

Les mer
;

O2-X

O2-X fjerner effektivt skadelige gasser fra systemvæsken.

Les mer
;

Enwa UV

UV-trygg desinfeksjon og den beste kvalitet for ditt forbruk- og drikkevann.

Les mer
;

Enwa Flex

Luft- og slamutskiller for varme- og kjøleanlegg.

Les mer
;

Enwa BIN-X

Sikring mot legionella og e-coli basert på ultrafiltrering og membranteknologi.

Les mer