Hvorfor vannbehandling i varme- og kjøleanlegg?

Med ulik vannkvalitet, ulikt innhold i vannet og med ulikt belegg reduseres energioverføringsevnen betydelig. Videre er beleggets sammensetning av avgjørende betydning for reduksjonen av energioverføringen. Silikater medfører, ved en beleggs tykkelse på 0,1 mm, 8 ganger større reduksjon i energioverføringen i forhold til eksempelvis jernoksider (rust). I praksis svarer et belegg på 1 mm jernoksid til ca. 2% reduksjon i energioverføring eller det vi kaller virkningsgrad.

Korrosjon (fra latin, corrodere = gnage) kan defineres som degradering eller endring av den metalliske strukturen. Degradering skjer gjennom reaksjoner mellom metalloverflaten og stoffer i omgivelsene. Mediet kan være en væske eller en gass.

Ved korrosjon av jernholdige metaller kan det oppstå to forskjellige reaksjoner: Oksygenkorrosjon og hydrogenkorrosjon. Begge reaksjonene foregår under helt forskjellige forhold. Hva som er de grunnleggende betingelsene for utløpet av hydrogenkorrosjon, og hva som forårsaker dem, kan du lese her.

Last ned hele artikkelen i PDF

Enwa Vannbehandling

Adresse: Nordre Kullerød 9, 3241 Sandefjord
Telefonnummer: 33 48 80 50