EnwaMatic til nye Stavanger universitetssykehus

Dette tilsvarer nesten fem nye Munch-museer, seks nye Deichmanbibliotek eller tre Nasjonalmuseer. Dermed blir Nye SUS et av Norges desidert største sykehus.

Prosjektet ble opprinnelig kalt SUS 2023, men ble omdøpt til Nye SUS da det ble klart at det ikke ville bli ferdig i 2023 likevel. Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug skulle i utgangspunktet stå ferdig i 2023, men nå ser prosjektdirektøren for seg at det nye sykehuset vil åpne dørene tidligst høsten 2024.

Byggene er tilknyttet fjernvarme, og oppvarming skjer via vannbåren gulvvarme. Byggene har også vannbårne komfort-kjøleanlegg. Som en del av tiltakene for å forebygge drift- og vedlikeholdskostnader og opprettholde god vannkvalitet i de ulike varme- og kjøleanlegg, skal det under ferdigstillelse av byggene installeres flere enn 30 stk. EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg fra ENWA.

EnwaMatic® er et alkalisk multifilter som filtrerer ut partikler og slam, regulerer pH, alkalitet og hardhet, samt fungerer som en automatisk luftutskiller og en naturlig bakteriebarriere. Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling leverer selvsagt også kjemikaliefritt til SUS. Dette vil gi sykehuset energi- og miljøeffektive vannbehandlingsanlegg, som også bidrar til å redusere energiforbruket og øke levetiden for alle systemkomponenter gjennom riktig vannkvalitet.

I vår anbefalte spesifikasjoner for god vannkvalitet i systemer behandlet med EnwaMatic® viser vi til Nordvärmeforeningens rapport om korrosjon og vannbehandling i nordiske fjernvarmesystem:

  • Utseende: Klart• pH: 9-10,5
  • Oppløst jern (Fe): <0,1 mg/l
  • Oppløst kopper (Cu): <0,05 mg/l
  • Suspendert stoff: <10 mg/l

ENWA er stolte av å kunne levere EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til et så stort prestisjeprosjekt, som Nye Stavanger universitetssykehus er. Vi ønsker også samtidig å takke våre kunder og samarbeidspartere; Bravida AS, Brødrene Dahl AS og Sig. Halvorsen AS, for svært godt samarbeide i prosessen.


OM ENWAMATIC VANNBEHANDLING

EnwaMatic® vannbehandling er et multifilter som 1) filtrere vannet for partikler ned til 5my, og 2) påvirker vannets pH (ca. 9-10,5), hardhet og alkalitet. Det vil si at EnwaMatic® ikke påvirker aktivt oksygennivået i vannet, men som beskrevet over; ved å justere pH, alkalitet og hardhet, så vil effekten av oksygen i vannet være av mindre betydning for korrosjon. Et viktig parameter er vannets alkalitet. Vannets alkalitet sier noe om hvor «effektivt» vannet kan nøytralisere syre og er derfor en viktig faktor for vannets bufferegenskaper. Ved å gi vannet økt bufferevne vil vannet i langt større grad kunne tolerere «syreangrep» eksempelvis luft m/ CO2- uten at pH endres av betydning. Alkalitet i vannet gir en mer stabil og jevn pH.

Last ned artikkel i PDF

Enwa Vannbehandling

Adresse: Nordre Kullerød 9, 3241 Sandefjord
Telefonnummer: 33 48 80 50