Produkter

EnwaMatic Midi & Mini

EnwaMatic Midi og Mini er en enkel vannbehandler for mindre varme- og kjøleanlegg med systemvolumen opp til ca. 1200 liter.

Mini og Midi jobber etter samme prinsipper som de ”store blå”, full korrosjonsbeskyttelse gjennom pH-regulering, regulering av hardhet og alkalitet i vannet. Filterpatronen filtrerer ned til <5 my.

Kontakt oss

Henrik Rosenquist
Salgssjef
Mobil: 90 77 34 34
henrik.rosenquist@enwa.com

Atle Nilsen
Regionsansvarlig vest og nord
Mobil: 40 40 25 25
atle.nilsen@enwa.com