Produkter

EnwaFlex

EnwaFlex luft- og slamutskiller basserer seg på kjente fysiske prinsipper. Med rett plassering av EnwaFlex i hovedstrømmen er det enkelt få tak i luft og slam som er kjente bidragsytere driftsforstyrrelser.

EnwaFlex leveres i mange størrelser fra 2-12” inn- og utløp og enten med sveis- eller flenstilkopling.

Kontakt oss

Henrik Rosenquist
Salgssjef
Mobil: 90 77 34 34
henrik.rosenquist@enwa.com

Atle Nilsen
Regionsansvarlig vest og nord
Mobil: 40 40 25 25
atle.nilsen@enwa.com