Enwa leverer ultrafiltrering til det nye sykehuset i Drammen

I 2019 startet byggingen av det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Når det står klart til bruk i 2025, vil det erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Sykehuset vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde. Det nye sykehuset på ca. 122.000 m2, som nå er godt i gang og ligger på Brakerøya, har en kostnadsramme på ca. 11 milliarder.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser i Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF.

Alle byggene er tilknyttet ordinær drikkevannsvannforsyning fra hovedkilde via ledningsnettet og oppfyller kravene i drikkevannsforskriften. Det skal i tillegg leveres og monteres filter av typen ultrafiltrering (UF) med komplett automatikk. Dette systemet skal tilbakeholde helseskadelige bakterier, som legionella- og E. coli-bakterier, samt partikulært materiale.

Som tiltak for å overholde disse krav og for å opprettholde god og sikker vannkvalitet i de ulike bygg, skal det allerede før den interne vannforsyning tas i bruk, installeres flere Enwa BIN-X® ultrafiltreringsanlegg fra Enwa. Anlegget fra Enwa leveres i 6 moduler, har et samlet membranareal på over 1.000 m2 og en kapasitet på over 100 m3 i timen. Dette tilsvarer 2.600 m3 i døgnet, med en spisskapasitet på over det dobbelte.

Enwa er stolte av å kunne levere Enwa BIN-X® ultrafiltrering til et så stort prestisjeprosjekt, som det nye sykehuset i Drammen er. Vi ønsker også samtidig å takke våre kunder og samarbeidspartnere; Brødrene Dahl AS og Norsk Teknisk Installasjon AS, for et svært godt samarbeid i denne prosessen.

Last ned artikkelen i PDF

Enwa Vannbehandling

Adresse: Nordre Kullerød 9, 3241 Sandefjord
Telefonnummer: 33 48 80 50