Enwa leverer ultrafiltrering til det nye sykehuset i Drammen

Enwa leverer ultrafiltrering til det nye sykehuset i Drammen

I 2019 startet byggingen av det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Når det står klart til bruk i 2025, vil det erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Sykehuset vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert...
EnwaMatic til nye Stavanger universitetssykehus

EnwaMatic til nye Stavanger universitetssykehus

Dette tilsvarer nesten fem nye Munch-museer, seks nye Deichmanbibliotek eller tre Nasjonalmuseer. Dermed blir Nye SUS et av Norges desidert største sykehus. Prosjektet ble opprinnelig kalt SUS 2023, men ble omdøpt til Nye SUS da det ble klart at det ikke ville bli...
Hvorfor legionellasikring av bygg?

Hvorfor legionellasikring av bygg?

Kort forklart har bygningseier/drifter krav på seg til å ikke utsette brukere av bygget for unødig smitterisiko, herunder også legionellasmitte. Legionella smitter kun fra aerosol-dannende enheter som for eksempel dusjer, fontener, luftskrubbere og kjøletårn. Det er...
Hvorfor vannbehandling i varme- og kjøleanlegg?

Hvorfor vannbehandling i varme- og kjøleanlegg?

Med ulik vannkvalitet, ulikt innhold i vannet og med ulikt belegg reduseres energioverføringsevnen betydelig. Videre er beleggets sammensetning av avgjørende betydning for reduksjonen av energioverføringen. Silikater medfører, ved en beleggs tykkelse på 0,1 mm, 8...
Legionellasikring i praksis – trygt forbruksvann

Legionellasikring i praksis – trygt forbruksvann

Vi står alle midt i en pandemisk krise forårsaket av covid-19 viruset, og vi husker fortsatt e-coli utbruddet på Askøy i fjor. Smitterisiko angår oss alle mer enn vi liker nå om dagen. Uten sammenligning for øvrig, trekk pusten (med minst en meters avstand fra...
– De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

– De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

Ropene om en standard for vannet i varme- og kjøleanlegg, de fortsetter. Men det er ikke nok med en standard: – Alle som tilbyr vannbehandling, må også dokumentere at de oppfyller den, sier Enwa-salgssjef Henrik Rosenquist. En felles standard, oppfølging,...