Referanser

Case: Hotell Bergen Airport

Comfort Hotell Bergen Airport
Comfort Hotel Bergen Airport sto ferdig oppført i februar 2017 og ligger med kun 200 meters gange fra det nye terminalbygget og Bybanens endestasjon ved Bergen Lufthavn Flesland. Hotellet er en del av Nordic Choice Hotels og har hele 304 rom med totalt 608 senger og er dermed Norges største Comfort Hotell.

Bygget oppfyller kravene til BREEAM Very Good og noen av de gode løsningene som er brukt er blant annet produkter fra en av Skandinavias ledende vannbehandlingsleverandører ENWA, som leverer energieffektive og miljøvennlige vannbehandlingssystemer til forbruksvann og prosessvann.

Hotellet er tilknyttet fjernvarme og oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme samt tradisjonelle radiatorer. Bygget har også et komfort-kjøleanlegg. Som en del av hotellets tiltak for å forebygge- og opprettholde god vannkvalitet i både varme- og kjøleanleggene, er det valgt EnwaMatic vannbehandlere.

EnwaMatic er et alkalisk multifilter som filtrerer ut partikler- og slam, regulerer pH, alkalitet og hardhet, samt fungerer som en automatisk luftutskiller og en naturlig bakteriebarriere, selvsagt kjemikaliefri. Dette gir hotellet et energi- og miljøeffektivt anlegg som også bidrar til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

Med sine 304 rom og dusjer var det også stillet krav knyttet opp mot Folkehelseinstituttet vannrapport 123 om forebygging av legionellasmitte. Som ofte er dette en utfordring og en avveiing av hvilke tiltak som både forebygger bakterievekst og gir et legionellasikkert anlegg, til fordel for både kunder, eier og drifter.

Både kjemikalie- og kjemikaliefrie løsninger ble vurdert; men i tråd med det grønne skiftet falt valget på en miljøvennlig og kjemikaliefri løsning fra samme leverandør.

Roy Fordelsen i BOB er teknisk driftsansvarlig ved hotellet og kan siden oppstarten av hotellet rapportere om svært god vannkvalitet, både på de lukkede varme- og kjøleanleggene, men også på forbruksvannet. Her står han foran Enwa h2O Titanium anlegget og EnwaMatic, som begge er installert i teknisk rom.

Et Enwa h2o Titanium AOP anlegg ble installert på hovedvanninntaket, noe som gjør at alt forbruksvann til hotellet blir behandlet og sikret mot både legionellabakterier og andre mikroorganismer.

Enwa h2O Titanium AOP oksiderer mikroorganismer og andre organiske forbindelser ved hjelp av OH-radikaler. OH-radikalene er en av de kraftigste oksidantene som finnes i naturen. I tillegg bestråles mikroorganismer med UV lys.

Resultatet blir en 99,99% reduksjon av sykdomsfremkallende mikroorganismer uten at kjemikaler tilsettes eller dannes. I tillegg bidrar også dette anlegget til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Det er klart at det er en stor fordel for oss driftere at EnwaMatic vannbehandlerne ble installert fra starten, slik at den gode vannkvaliteten ble etablert fra første dag. Dette er nok også en hovedårsakene til at vi har hatt lite eller ingen problemer med vannet til hverken det store gulvvarme systemet, radiatorkursene eller kjøleanlegget, sier Roy Fordelsen i BOB Eiendomstjenester og Rådgivning, som drifter hotellet.

Når det gjelder legionellasikringen av forbruksvannet, så er det også uten tvil et stort pluss at alt forbruksvannet til bygget er sikret med en kraftig desinfeksjonsløsning, som i tillegg til enkel drift er både miljøvennlig og uten tilsetning av kjemikalier.

EnwaMatic er den eneste patenterte, kjemikaliefrie vannbehandleren for vannbårne varme- og kjøleanlegg på det norske markedet. Produktet er en norsk oppfinnelse, grundig testet og oppgradert gjennom de siste 30 årene. I dag er EnwaMatic installert i flere tusen norske og utenlandske varme- og kjøleanlegg.

– Som driftere tar vi også på oss et stort ansvar, sammen med hotellet, i å skulle levere en vannkvalitet der ingen risikerer å bli syke av disse lumske bakteriene. Comfort Hotell Bergen Airport har med sine 304 rom mange tusen gjester i løpet av et år, men med installasjon og god drift av Enwa h2O Titanium AOP, kan både vi og hotellet senke skuldrene når vi vet at brukerne er trygge og optimalt sikret, sier Fordelsen.

h2O Titanium AOP anlegget er koblet opp mot SD-anlegget, noe som gjør at BOB har full oversikt på anlegget; men også på de servicebehov som kommer underveis.

– Det er klart dette sparer oss for mye tidsbruk, noe som igjen sparer hotellet for mye penger, avslutter Fordelsen.

Last ned PDF av artikkelen

EnwaMatic i Bergen

EnwaMatic er et alkalisk multifilter som filtrerer ut partikler- og slam, regulerer pH, alkalitet og hardhet, samt fungerer som en automatisk luftutskiller og en naturlig bakteriebarriere, selvsagt kjemikaliefri. Dette gir hotellet et energi- og miljøeffektivt anlegg som også bidrar til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.