Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Vårt team av serviceteknikere er på reise i hele Norge for å støtte med oppstart, service og vedlikehold. Ta kontakt for å få et tilbud om service på ditt anlegg. Enwa bidrar med service på ditt drikkevannsanlegg, varme og kjøleanlegg. Enten kun på produkter...
Alle bygg trenger god vannbehandling

Alle bygg trenger god vannbehandling

Sikring av trygt drikkevann og rent prosessvann er en nødvendighet i eiendomsbransjen. I tillegg blir løsninger for korrosjonsbeskyttelse og energieffektivitet i varme- og kjøleanlegg stadig viktigere. Dette er noen av områdene hvor vår kompetanse, våre produkter og...
Spesialist på teknisk vann til industrien

Spesialist på teknisk vann til industrien

Tilgang på trygt drikkevann og rent prosessvann er av stor betydning i mange industrier. Vi har spesialisert oss på produksjon av vannbehandlingsløsninger som fullt ut overholder de retningslinjer og regler som er aktuelle for dette miljøet. Rent vann er ofte et krav...
Vannbåren sikring på Fornebu

Vannbåren sikring på Fornebu

Etter nedleggelsen av Norges hovedflyplass og flyttingen fra Fornebu til Gardermoen, åpnet det seg andre muligheter på området sør for Oslo sentrum. Det reiste seg snart nye bygg på Fornebu, og i løpet av kort tid skulle det ikoniske kontorbygget til Statoil bli ett...
På plass i Nye Jordal Amfi

På plass i Nye Jordal Amfi

Den opprinnelige Jordal Amfi ble bygd til De olympiske leker i Oslo i 1952, og ble innviet i desember 1951. I 2015 ble det vedtatt å rive det gamle anlegget, ettersom den gamle ishallen var ansett som utdatert og kondemnabel. Hallen skulle bli energiøkonomisk, med et...