Aktuelt

Aktuelle artikler

Hvorfor vannbehandling i varme- og kjøleanlegg?

Hvorfor vannbehandling i varme- og kjøleanlegg?

Fra et forbrukerståsted er det alltid riktig og viktig med vannbehandling. Da er man sikker på at mediet som skal frakte energi rundt i anlegget har maksimal evne til å oppta og/eller overføre energi.