VELKOMMEN TIL ENWA VANNBEHANDLING

TRYGG OG EFFEKTIV
VANNBEHANDLING
TIL VVS-ANLEGG

Advanced Water Technology

Enwa er en kompetansebedrift som tilbyr miljøvennlige og energieffektive vannbehandlingsløsninger for industri, bygg og eiendom. Trygt drikkevann, rent prosessvann, korrosjonsbeskyttelse og energieffektivitet i varme- og kjøleanlegg er noen av områdene hvor vår kompetanse, våre produkter og løsninger tilfører kunden verdi.

Ledige stillinger

Vi har for tiden tre ledige stillinger. Er du den vi søker etter? Her kan du lese mer og søke på stillingene.

Løsninger for industrien

Vi har spesialisert oss på produksjon av løsninger innen vannbehandling som fullt ut overholder gjeldende regler og retningslinjer i industrisektoren.

Bygg – og eiendom

Trygt drikkevann og rent prosessvann er viktig i alle nye bygg. I tillegg blir løsninger for korrosjonsbeskyttelse og energieffektivitet stadig viktigere.

Service og vedlikehold

Vårt eget Enwa-team av serviceteknikere er på kontinuerlig på reise i de fleste deler av Norge og verden for å støtte med oppstart, service og vedlikehold.

Vannverk og avløpsrensing

Vår søsterbedrift er en av landets ledende entreprenører innen bygging av prosessanlegg og ledningsanlegg for fjernvarme, fjernkjøling, vann og avløp.

Vann er en av verdens viktigste ressurser

Tilgang til trygt drikkevann og rent prosessvann vil alltid være avgjørende for menneskers liv, adferd og økonomi. Med over 30 års erfaring tilbyr Enwa vannbehandling produkter, løsninger og vedlikehold som tar vare på disse ressursene.

Utvalgte prosjekter

Varme- og kjøleanlegg:

Den norske operaen

Det tok 100 år å bygge et operahus i Norge. Etter en internasjonal arkitektkonkurranse fikk det norske arkitektkontoret Snøhetta oppdraget. I teknisk rom har Enwa levert EnwaMatic vannbehandling til både varme- og kjøleanlegg.

Energieffektiv løsning:

Nye jordal amfi

Den 10. oktober 2020, etter nesten fire års ventetid, ble Nye Jordal Amfi innviet. Et viktig poeng var at hallen skulle bli energiøkonomisk, med et energiforbruk på én million kilowattimer i året. Enwa har her levert energieffektive løsninger.

Vannbåren sikring:

Equinor på Fornebu

Med sin ikoniske arkitektur og 66.000 kvadratmeter fordelt på ni etasjer, er dette arbeidsplassen til rundt 2.500 Equinor-ansatte på Fornebu. Byggets vannbårne varme- og kjøleanlegg er sikret med EnwaMatic vannbehandling.

Våre produkter

;

Enwa Matic

Eneste patenterte vannbehandler for vannbårne varme- og kjøleanlegg.

;

h2o.Titanium

Kostnadseffektiv og miljøvennlig for desinfeksjon av forbruks-, prosess- og drikkevann.

;

Enwa Matic Midi

Korrosjonsbeskyttelse og vannbehandling for mindre varme- og kjøleanlegg.

;

Enwa Bifipro

Effektiv forebygging mot vekst av biofilm og utbrudd av legionella.

;

O2-X

O2-X fjerner effektivt skadelige gasser fra systemvæsken.

;

Enwa UV

UV-trygg desinfeksjon og den beste kvalitet for ditt forbruk- og drikkevann.

;

Enwa Flex

Luft- og slamutskiller for varme- og kjøleanlegg.

;

Enwa BIN-X

Sikring mot legionella og e-coli basert på ultrafiltrering og membranteknologi.